Tuesday, February 26, 2013

AYAM BERTELUR RIUH SEKAMPUNG

The title tells the rest of the story.

Settlekan jalan cerita itu sendiri.

Sekian, berdiam diri lebih baik.

No comments:

Post a Comment